Enzai de Shokei sareta Koushaku Reijou wa Konse de wa mofu Kami-sama to Odayaka ni Sugoshitai
Enzai de Shokei sareta Koushaku Reijou wa Konse de wa mofu Kami-sama to Odayaka ni Sugoshitai

Enzai de Shokei sareta Koushaku Reijou wa Konse de...

0.0

Last Update: Oct 20,2022

Tag: Action Fantasy Romance Slice of Life Josei
Author:Amatsuwai YUKINO Miyu

Catriona Julie Grande, the daughter of a marquis, was the Crown Prince

Chapters Comment
Ongoing (26) Order
Read to Ch.001.1