Kuai You Tian Shi Ti Wo Ai Ni
Kuai You Tian Shi Ti Wo Ai Ni

Kuai You Tian Shi Ti Wo Ai Ni

0.0

Last Update: Jan 12,2021

Tag: Supernatural Romance Shoujo
Author:MING Xiao Xi

The heart of Xiao-Mi’s dead boyfriend was transplanted to Yin Tang-Yao. Yao is tall, handsome, rich and cool... Xiao-Mi did everything to get close to Yao, like doing his homework, running 1500 meter...more

Chapters Comment
Ongoing (30) Order
Read to Ch.026