Namida Hyakuman Tsubu
Namida Hyakuman Tsubu

Namida Hyakuman Tsubu

4.0

Last Update: Dec 30,2015

Tag: Drama Romance School Life Shoujo
Author:AIMOTO Mizuho SAKURAI Machiko SUENOBU Keiko SUETSUGU Yuki Tsugumi

A collection of oneshots: 1. Lovely You - July (Yuki Suetsugu) 2. Last Class (Machiko Sakurai) 3. Happy Tomorrow (Keiko Suenobu) 4. To Be An Angel (Mizuho Aimoto) 5. Indigo Blue (Tsugumi)

Chapters Comment
Vol (3) Order
Read to Vol.01 Ch.001